Presentació comunicacions

El període de presentació de comunicacions ha finalitzat. 

Els idiomes de les comunicacions seran el castellà o el portuguès i la duració de les presentacions serà de 15 minuts. Les temàtiques de les comunicacions s’engloben dins dels blocs temàtics del Simposi. Dins de cada sessió es contemplen 15 minuts de debat. Cada comunicació haurà de comptar, al menys, amb un autor inscrit al Simposi.

Les comunicacions presentades oralment al simposi virtual els dies 21 i 22 d’octubre seran  compilades per la a realització d’una publicació del 8º SIAHC. Els autors han d’enviar un document in extenso segons aquesta plantilla editable.

L’article s’ha d’enviar com document adjunt en format .doc a l’email: siahc@icgc.cat, indicant a l’assumpte: Artículo + Título de la comunicación abans del 28 de febrer de 2021.

Els articles poden ser redactats en espanyol o portuguès i hauran de ser aprovats per un comité editorial.