Presentació comunicacions

Els idiomes de les comunicacions seran el castellà o el portuguès i la duració de les presentacions serà de 15 minuts.

Les temàtiques de les comunicacions s’engloben dins dels blocs temàtics del Simposi.

Dins de cada sessió es contemplen 15 minuts de debat.

Cada comunicació haurà de comptar, al menys, amb un autor inscrit al Simposi.

Les comunicacions presentades es compilaran per la realització d’una publicació del 8º SIAHC.

Els autors han d’enviar un document in extenso segons aquesta plantilla editable.

L’article s’ha d’enviar com document adjunt en format .doc a l’email: siahc@icgc.cat, indicant a l’assumpte: Artículo + Título de la comunicación abans del 30 d’abril de 2020.