Inscripció

La inscripció al SIAHC és gratuïta. El període d’inscripció s’obrirà el 30 de setembre 2019.


No

Protecció de dades personals:
Us informem que les vostres dades personals es tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció a l'esdeveniment, en base al vostre consentiment. Les dades es conservaran mentre el seu consentiment no sigui revocat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-vos al responsable del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més informació podeu consultar la nostra política de protecció de dades a https://www.icgc.cat/politica-privacitat

En aquest esdeveniment es poden realitzar gravacions d’imatges i sons de les persones assistents i participants. En compliment del que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge i també les obligacions del tractament de dades personals que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, es demana el seu consentiment per realitzar i utilitzar les gravacions i fotografies que pot realitzar l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en aquest esdeveniment per que aquestes puguin aparèixer al web, en xarxes socials, comunicacions, publicacions i accions de difusió de l’entitat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-vos al responsable del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més informació podeu consultar la nostra política de protecció de dades a https://www.icgc.cat/politica-privacitat


L’aforament de les sales del Simposi és limitat.